สารสกัดจากกระท่อม7-Hydroxymitragynine มีฤทธิ์ในการระงับปวดดีกว่ามอร์ฟีนถึง 17 เท่า (Horie S; Koyama F; Takayama H; et al., 2005)...
ไบโอไทยพบการจดสิทธิบัตรกระท่อมของญี่ปุ่นได้ใช้งานวิจัยร่วมที่ทำกับนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 15 งานวิจัย โดยมีหลักฐานยืนยันจากเอกสารของมหาวิทยาลัยชิบะว่า ใช้กระท่อมของไทยในการวิจัยอย่างชัดเจน...

กรณีการจดสิทธิบัตรกระท่อม มีหลายประเด็นที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่และดูแลกฎหมายต่างๆต้องดำเนินการ โดยหน่วยงานหลักที่มีบทบาทมากที่สุดคือกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก...
วันนี้ มูลนิธิชีววิถี(BIOTHAI)ร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาฯ แถลงกรณีการจดสิทธิบัตรกระท่อมของกลุ่มวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น โดยนายวีระพงษ์ เกรียงสินยศ เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย...

สิทธิบัตรกระท่อมที่กลุ่มนักวิจัยญี่ปุ่นได้รับจากการศึกษาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยไทย คือ "สิทธิบัตรอนุพันธ์ของสารสกัด Mitragynine จากใบกระท่อม กระบวนการผลิต ยา และการนำไปใช้รักษาโรคในคนและสัตว์"   ...
< ชีววิถีทัศน์
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 2542 คุ้มครองเกษตรกรหรือบริษัทเมล็ดพันธุ์ ?
1. ความเป็นมา พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของประเทศอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์พืช บริษัทเมล็ดพันธุ์และนักปรับปรุงพันธุ์พืชบางกลุ่มในประเทศไทย ที่ต้องการให้มีกฎหมายที่คุ้มครอง “สิทธินักปรับปรุงพันธุ์” ซึ่งเป็นสิทธิผูกขาดในการผลิต และจำหน่าย...
< รายงานพิเศษ
เบื้องหน้าเบื้องหลัง สปช.ถอนร่างกฎหมายเอื้อมอนซานโต้
เมื่อวานนี้ (22 กรกฎาคม 2558) นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปภาคการเกษตร ภายใต้กรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ซึ่งมีนายเกริกไกร จีระแพทย์เป็นประธาน ได้เสนอพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพเข้าสู่การพิจารณาของสปช....
< บทความ
ระบุ"จีเอ็มโอ"ไม่ใช่ทางออกวิกฤตอาหาร
กรุงเทพฯ/กรีนพีซเรียกร้องรัฐบาลไทยฟังคำเตือนของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก พบเกษตรเชิงอุตสาหกรรมและพืชดัดแปลงพันธุกรรม-จีเอ็มโอ ไม่ใช่ทางออกของปัญหาวิกฤตอาหาร 21 เมษายน 2551 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า...
< แถลงข่าว
เมืองสุพรรณปักธง พันธุ์ข้าวประจำจังหวัด
มูลนิธิชีววิถี
วันนี้(18 มิ.ย. 2555)ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วม(MOU)ขึ้น  เนื้อหาเป็นความร่วมมือพัฒนาข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี โดย มูลนิธิข้าวขวัญ กลุ่มเกษตรกรชาวนา สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี...