อนาคตจีเอ็มโอช่างมืดมน เมื่อประชาชนในสหรัฐเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการติดฉลากจีเอ็มโอและต่อต้านมอนซานโต้ มูลค่าหุ้นของมอนซานโต้ซึ่งเป็นผู้ผูกขาดเมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอของโลกได้ร่วงลงไปแล้วถึง 26% จากต้นปี และคาดว่าจะดิ่งลงอีกไปจนถึงปลายปีนี้...

ถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีต่อประชาคมโลกเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการส่งเสริม "การทำเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ และการลดการใช้สารเคมี" เป็นเพียงวาจาสวยหรูที่ว่างเปล่า หรือ เป็นพันธกิจที่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง...

ภายใต้ระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปที่ให้อำนาจประเทศสมาชิกมีสิทธิในการแบนการปลูกพืชจีเอ็มโอได้ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคมอื่นๆ ทำให้ขณะนี้ (3 ตุลาคม 2015) มีประเทศสมาชิกอียูรวม 16 ประเทศได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี เนเธอร์แลนด์...

หากพิจารณาจากคำแถลงของรัฐบาลชั่วคราวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูเหมือนจะทำให้ประชาชนหลงเข้าใจว่า "นโยบายเกษตรกรรมยั่งยืน/เกษตรอินทรีย์" คือนโยบายสำคัญของรัฐบาลนี้ แต่จากการวิเคราะห์เรากลับพบว่าการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืน/...

รัฐบาลชั่วคราวได้ประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกแล้ว 5 จังหวัด รวมพื้นที่ 1.8 ล้านไร่ โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยทหาร ข้าราชการ และตัวแทนของกลุ่มทุนเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินการ(1)...
< ชีววิถีทัศน์
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและความเสื่อมโทรมในระบบนิเวศ
มูลนิธิชีววิถี
ด้วยเหตุที่ผลกระทบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้นทุนที่มิได้รวมอยู่ในราคาซื้อขาย การใช้สารเคมีจึงกลับกลายเป็นการผลักภาระของผลกระทบไปสู่ภายนอก ระบบนิเวศที่ถูกทำให้เปราะบางลงไม่สามารถรักษาความสมดุลในธรรมชาติ และส่งผลต่อแนวโน้มการระบาดของศัตรูพืชที่นับวันจะรุนแรงและถี่ยิ่งขึ้น...
< รายงานพิเศษ
ประสบการณ์และมุมมองจากการดูงานธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรของซีพีเอฟ
มูลนิธิชีววิถี
ทีมมูลนิธิชีววิถี(ไบโอไทย)ได้รับการชักชวนจากทีมประชาสัมพันธ์ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือที่ส่วนใหญ่รู้จักในชื่อ ซีพีเอฟ ซึ่งเราได้ตกลงปลงใจไปเยี่ยมชมกันในวันที่ 14 มีนาคม 2555 โดยทางซีพีได้จัดให้พวกเราไปชมกิจการของบริษัทในพื้นที่ อ.ปักธงชัย ซึ่งเป็นกลุ่มโรงงานที่ทันสมัยที่สุดของเครือซีพี...
< บทความ
สาระน่ารู้เกี่ยวกับเอเปค(APEC)
ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วย ?ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก?2003 (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC)ในปี 2546 โดยจะมีกาประชุมระดับเจ้าหน้าที่อวุโสเอเปค การประชุมระดับรัฐมนตรีการค้าเอเปค หมุนเวียนไปตามจังหวัดต่าง ๆ...
< แถลงข่าว
ไบโอไทยชี้กระทรวงเกษตรและบริษัทข้ามชาติปั้นข้อมูลพื้นที่ปลูกมะละกอลดลงหวังผลักดันให้คณะรัฐมนตรีอนุญาตให้มีการปลูกมะละกอและพืชจีเอ็มโอ
นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทย(BioThai) องค์กรอนุรักษ์และรณรงค์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของการปลูกมะละกอในประเทศไทยว่าไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤติจนถึงกับต้องนำเข้ามะละกอแต่ประการใด  “ ตามที่มีข่าวเผยแพร่ในสื่อต่างๆ...

News