สภาพัฒน์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยราชการสำคัญของประเทศ 2 หน่วยงาน ท้วงติงร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพด้วยถ้อยคำรุนแรงว่า "การส่งเสริมจีเอ็มโอจะเป็นการจำกัดตลาดของไทยให้แคบลง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประเทศและเกษตรกรในทุกมิติ" และ "...

ในที่สุดพ.ร.บ.จีเอ็มโอฉบับตัดต่อพันธุกรรมระหว่างบรรษัทกับคสช.ก็ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วในวันนี้ (24 พฤศจิกายน 2558) ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ผ่านความเห็นชอบของสปช.(สภาปฏิรูปแห่งชาติ)และถูกคัดค้านจากภาคประชาชน กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ...

การเคลื่อนไหวต่อต้านพ.ร.บ.จีเอ็มโอ เอื้อประโยชน์บรรษัท ยกใหม่และอาจเป็นยกสุดท้ายได้เริ่มขึ้นแล้ว ? โดยหากพ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านคณะรัฐมนตรีเป็นผลสำเร็จ รัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลแรกที่เปิดเสรีการปลูกพืชจีเอ็มโอ...

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน และเครือข่ายภาคประชาชนรวม 9...
พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี มี 9 ประเด็นสำคัญที่ชี้ว่า ผู้เสนอร่างกฎหมายนี้มีเจตนาที่ต้องการเปิดเสรีจีเอ็มโอ โดยไม่กำหนดผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนี้ ประเด็นที่ 1...
< ชีววิถีทัศน์
ความจริงเกี่ยวกับจีเอ็มโอ
หลังจากการดีเบทระหว่างไบโอไทยและผู้สนับสนุนเรื่องจีเอ็มโอทั้งที่จัดขึ้นโดย “เถียงกันให้รู้เรื่อง”-ไทยพีบีเอส “คมชัดลึก”-เนชั่นทีวี และ เจาะข่าวเด่น-ช่อง3 คู่ดีเบทของเราได้เขียนอธิบายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เช่น "เก็บตกเรื่องจีเอ็มโอ #1 การยอมรับจีเอ็มโอ ขึ้นกับข้อมูลที่ได้รับ" "...
< รายงานพิเศษ
เมินเสียงค้าน ข้อท้วงติงจากสภาพัฒน์/พาณิชย์ต่อพรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ
สภาพัฒน์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยราชการสำคัญของประเทศ 2 หน่วยงาน ท้วงติงร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพด้วยถ้อยคำรุนแรงว่า "การส่งเสริมจีเอ็มโอจะเป็นการจำกัดตลาดของไทยให้แคบลง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประเทศและเกษตรกรในทุกมิติ" และ "ที่ผ่านมามีการอนุญาตให้นำเข้ามาทดลองเป็นรายกรณี...
< บทความ
9 เหตุผล หยุดพรบ.จีเอ็มโอ
พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี มี 9 ประเด็นสำคัญที่ชี้ว่า ผู้เสนอร่างกฎหมายนี้มีเจตนาที่ต้องการเปิดเสรีจีเอ็มโอ โดยไม่กำหนดผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนี้ ประเด็นที่ 1 ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ยึดหลักความปลอดภัยไว้ก่อน (Pre-Cautionary...
< แถลงข่าว
นักวิชาการชื่อดังระหว่างประเทศ 22 คน ลงนามสนับสนุนยับยั้งการทดลองและปลูกจีเอ็มโอ
ด่วน ! นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการระหว่างประเทศจำนวน 22 คน ลงนามในจดหมายเปิดผนึกสนับสนุนการเคลื่อนไหวของสภาเกษตรกรแห่งชาติและเครือข่ายต่างๆในประเทศไทยเพื่อให้ยับยั้งการทดลองและปลูกพืชจีเอ็มโอในแปลงเปิด...

News