ปัจจุบัน อาหารในร้านสะดวกซื้อได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการบริโภคของคนในสังคมไทยอย่างรวดเร็ว ร้านสะดวกซื้อได้ขยายออกไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศแล้วเป็นจำนวนมาก คาดว่าจะแตะหลัก 20,000 แห่ง ภายในปีหรือสองปีนี้...
พัฒนาการของระบบทุนได้ทำให้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มีบทบาทมากและรวมศูนย์มากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายของการค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่(Modern trade) ซึ่งเริ่มต้นเมื่อประมาณ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา รูปแบบของค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ 3...
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ประชาชนจำนวนมาก ในกว่า 400 เมือง 40 ประเทศทั่วโลก เช่น ในนิวยอร์ค ปารีส ดักกา โตรอนโต เมลเบิร์น ริโอเดอจาเนโร บัวโนสไอเรส เม็กซิโกซิตี้ การ์นาตากะ มอสโคว์ ลิสบอน วากาดูโก ฯลฯ ร่วมเดินขบวนต่อต้านบริษัทมอนซานโต้...
จากสถิติพบว่าการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไม่ได้ทำให้ผลผลิตต่อไร่ของพืชเพิ่มขึ้นแต่ประการใด เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการนำเข้าปุ๋ยและสารเคมีกับผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตรที่สำคัญและมีเนื้อที่เพาะปลูกมาก 4 อันดับแรกคือ ข้าว...
ซีพีชี้แจงว่าร้านค้าซีพีซึ่งมีประมาณ 8,000 สาขานั้นคิดเป็นเพียง 1% ของร้านค้ารายย่อยซึ่งมีประมาณ 8 แสนราย ดังนั้นจึงมิได้เข้าไปแย่งอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยแต่ประการใด ทั้งๆที่ในความเป็นจริง ยอดขายของเซเว่นมีสัดส่วนสูงถึง 93%...

ประเด็น

ไทยแพนพบสารพิษตกค้างในผักเกินมาตรฐานถึง 25% กะเพราเจอหนักสุด 62.5%
26 มีนาคม 2558
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ Thai-PAN ได้แถลงผลการเฝ้าระวังการตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในผักที่คนไทยนิยมบริโภคมากที่สุด 10 ชนิด พบสารพิษตกค้างในผักเกินมาตรฐานถึง  25% กะเพราเจอหนั...
จับตาอธิบดีกรมวิชาการเกษตรปล่อยผี ขึ้นทะเบียนสารพิษร้ายแรงคาร์โบฟูรานและเมโทมิล
22 กุมภาพันธ์ 2558
นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ได้เปิดเผยจากแหล่งข่าวในกระทรวงเกษตรและวงการสารเคมีการเกษตรว่า ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรกำลังดำเนินการอนุญาตให้ขึ้นทะเบีย...
ลำดับผลไม้พิษ
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN)ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้
18 สิงหาคม 2557
นายพชร แกล้วกล้า ผู้ประสานงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนด้านอาหาร กล่าวว่า ไทยแพนและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้มีการสุ่มตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรต...
ปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชยังไม่คลี่คลาย เกษตรกร 1 ใน 3 เสี่ยงสารพิษเกินมาตรฐาน
26 กุมภาพันธ์ 2557
กรุงเทพ-20 กุมภาพันธ์ 2557  ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจัดประชุมวิชาการเตือนภัยสารเคมีประจำปี 2557 โดยมีนักวิชาการ หน่วยงานของรัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการเข้าร่วมมากกว่...
น้ำพริกในสังคมอิ่มสะดวก
15 มิถุนายน 2558
ปัจจุบัน อาหารในร้านสะดวกซื้อได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการบริโภคของคนในสังคมไทยอย่างรวดเร็ว ร้านสะดวกซื้อได้ขยายออกไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศแล้วเป็นจำนวนมาก คาดว่าจะแตะหลัก 20,000 แห่ง ภายในปีหร...
ตลาดท้องถิ่น VS ร้านสะดวกซื้อ
1 มิถุนายน 2558
พัฒนาการของระบบทุนได้ทำให้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มีบทบาทมากและรวมศูนย์มากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายของการค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่(Modern trade) ซึ่งเริ่มต้นเมื่อประมาณ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา รูปแบบของค้าปลีกค...
อิทธิพลของเคมีเกษตรต่อการศึกษาวิจัยและกำหนดนโยบายรัฐไทย
20 พฤษภาคม 2558
จากสถิติพบว่าการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไม่ได้ทำให้ผลผลิตต่อไร่ของพืชเพิ่มขึ้นแต่ประการใด เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการนำเข้าปุ๋ยและสารเคมีกับผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตรที่ส...
จับตาการผูกขาดไก่และไข่
5 พฤษภาคม 2558
การควบคุมสายพันธุ์ไก่ไข่ และการกำหนดโควต้าการนำเข้าพันธุ์ไก่ไข่โดยบริษัทไม่กี่บริษัทด้วยข้ออ้างว่าเป็นการควบคุมไม่ให้ไข่ไก่ล้นตลาด จะนำไปสู่การผูกขาดการผลิตไข่ซึ่งทำให้ผู้เลี้ยงไก่รายย่อยหายไปจากตลาดแ...
สองทศวรรษพืชและอาหารจีเอ็มโอ ผลกระทบต่อสุขภาพและการต่อต้านของผู้บริโภค
20 กุมภาพันธ์ 2558
การถกเถียงเกี่ยวกับจีเอ็มโอ(genetically engineered organism) หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและอาหารดัดแปรพันธุกรรม (genetically engineered food)ปะทุขึ้นในสังคมไทยอีกครั้งหนึ่ง หลังจากอุตสาหกรรมอาหารส...
ความเห็นของคุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี(BIOTHAI) ต่อกรณีคำให้สัมภาษณ์เรื่องจีเอ็มโอของไคล์ฟ เจมส์ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ ISAAA
16 กุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา ไคล์ฟ เจมส์ ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Application) ได้เข้าพบกับปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา...
ภาคประชาสังคมจับตาการผลักดันกฎหมายจีเอ็มโอผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอื้อบรรษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติ
21 มกราคม 2558
กรุงเทพ-21 มกราคม 2558 นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีวิถี ได้แถลงในการประชุมเพื่อวิเคราะห์ “ร่างพรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ....” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บร...
ผลประโยชน์ของจีเอ็มโอมีมูลค่ามหาศาลเกินกว่าจะประเมินได้
27 พฤศจิกายน 2557
หากใครควบคุมและผูกขาดเมล็ดพันธุ์ได้ นั่นหมายถึงการควบคุมระบบเกษตรและอาหารของประเทศและของโลกเอาไว้ในมือของตน "วิทยาศาสตร์" ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันจีเอ็มโอให้กลายเป็นที่ยอมรับของประชาชน...
เดินขบวนต้านมอนซานโต้ สัญญาณเตือนบริษัทยักษ์ใหญ่การเกษตรในประเทศไทย
26 พฤษภาคม 2558
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ประชาชนจำนวนมาก ในกว่า 400 เมือง 40 ประเทศทั่วโลก เช่น ในนิวยอร์ค ปารีส ดักกา โตรอนโต เมลเบิร์น ริโอเดอจาเนโร บัวโนสไอเรส เม็กซิโกซิตี้ การ์นาตากะ มอสโคว์ ลิสบอน...
ความจริงเรื่อง 7-11
10 พฤษภาคม 2558
ซีพีชี้แจงว่าร้านค้าซีพีซึ่งมีประมาณ 8,000 สาขานั้นคิดเป็นเพียง 1% ของร้านค้ารายย่อยซึ่งมีประมาณ 8 แสนราย ดังนั้นจึงมิได้เข้าไปแย่งอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยแต่ประการใด ทั้งๆที่ในความเป็นจริง ยอดขายข...
ประชาสังคม-เกษตรกรไทยนับ 2,000 คนชุมนุมแสดงพลัง ชีวิตไม่สินค้า ทรัพย์สินทางปัญญาห้ามต่อรอง
19 กันยายน 2556
18 ก.ย. 2556 ที่ลานข่วงท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เครือข่ายภาคประชาชนกว่า 2,000 คน เครือข่ายเกษตรทางเลือก กลุ่มเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เครือข่ายงดเหล้า เครือข่ายผู้บริโภคและกลุ่...
ผลวิจัยชี้รัฐทบทวนเป้าหมายเอฟทีเอไทย-อียู หวั่นได้ไม่คุ้มเสีย เปิดทางต่างชาติผูกขาดพันธุ์พืช-สัตว์
17 กันยายน 2556
 มูลนิธิชีววิถีและสช.จัดเวทีรับฟังผลศึกษาผลกระทบจากการทำข้อตกลงเอฟทีเอไทย-อียู แนะรัฐควรทบทวรเป้าหมายและความคุ้มค่าของการเจรจา หวั่นเปิดช่องให้บริษัทข้ามชาติจดสิทธิบัตรและเข้าถึงทรัพยากร ทั้งเมล็ดพันธ...
มูลนิธิชีววิถี
ชุมชนกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บทเรียนจากพื้นที่และข้อเสนอเชิงนโยบาย
6 มกราคม 2555
1. การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและผลกระทบต่อชุมชน การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นปรากฏเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นทุกที โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปัญห...
มูลนิธิชีววิถี
สมาชิกกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายความมั่นคงทางอาหารผนึกกำลังช่วยพี่น้องชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับภัยพิบัติจากน้ำท่วม
13 ตุลาคม 2554
หลังจากได้รับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนานเกือบ 2 เดือน และความช่วยเหลือจากหลายฝ่ายยังไม่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่ได้ สมาชิกกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้...
มูลนิธิชีววิถี
รณรงค์ “ลดโลกร้อน ต้องเปลี่ยนวิถีการผลิต เปลี่ยนวิถีการบริโภค”
3 เมษายน 2554
วันนี้ (3 เมย.54) ขบวนสามล้อถีบ ติดคำขวัญเรียกร้องให้ร่วมกันลดโลกร้อนอย่างจริงจังที่สาเหตุ และจักรยานกว่า 100 คัน พากันปั่นรณรงค์ไปตามถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่ปลายทางตึกสหประชาชาติ เพื่อเรียกร้องต่อ...
มูลนิธิชีววิถี
ข้อวิพากษ์ของภาคประชาสังคมต่อ “แผนแม่บทโลกร้อน” ของ สผ.
25 สิงหาคม 2553
แผนพัฒนาภาคใต้ และแผนพีดีพี เป็น ตัวการสำ คัญที่ทำ ลายฐานเศรษฐกิจ ทำ ลายฐานทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อมของชาวใต้ ที่ส่วนใหญ่ทำเกษตร ประมง ท่องเที่ยวมายาวนาน ชาวมาบตาพุด ชาวบ้านแม่เมาะและ อีกหลายพื้นที่กำล...

News