นับตั้งแต่เริ่มกิจการค้าขายเมล็ดพันธุ์ผักของร้านเจียไต้ บนถนนทรงสวัสดิ์ ย่านทรงวาด เมื่อปี 2464  บัดนี้ เจียไต๋หรือเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้กลายเป็นบรรษัทข้ามชาติที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคและของโลก ในธุรกิจอาหารสัตว์...
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ยารา(นอรเวย์) ซินเจนทา(สวิตเซอร์แลนด์) และมอนซานโต้(สหรัฐ) คือยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ์ ตามลำดับ...
มูลนิธิชีววิถี(BIOTHAI)ประเมินผลงานเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรของรัฐบาลคสช.สอบตก โดยให้คะแนนอยู่ที่ระดับ 3.9 จาก 10 คะแนน โดยหัวข้อที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ นโยบายเกี่ยวกับจีเอ็มโอ/พืชอาหารสัตว์ การแก้ปัญหาเรื่องข้าว การปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น...
วัน ที่ 8 เมษายน 2558 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิชีววิถี ชมรมนักข่าวสิ่งเเวดล้อม เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา เเละศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดเวทีเสวนา ‘ปลาป่น ข้าวโพด หมอกควัน น้ำท่วม และอาหาร’ ณ...
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ Thai-PAN ได้แถลงผลการเฝ้าระวังการตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในผักที่คนไทยนิยมบริโภคมากที่สุด 10 ชนิด พบสารพิษตกค้างในผักเกินมาตรฐานถึง  25% กะเพราเจอหนักสุด 62.5% กรุงเทพ-26...

ประเด็น

ไทยแพนพบสารพิษตกค้างในผักเกินมาตรฐานถึง 25% กะเพราเจอหนักสุด 62.5%
26 March 2558
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ Thai-PAN ได้แถลงผลการเฝ้าระวังการตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในผักที่คนไทยนิยมบริโภคมากที่สุด 10 ชนิด พบสารพิษตกค้างในผักเกินมาตรฐานถึง  25% กะเพราเจอหนั...
จับตาอธิบดีกรมวิชาการเกษตรปล่อยผี ขึ้นทะเบียนสารพิษร้ายแรงคาร์โบฟูรานและเมโทมิล
22 February 2558
นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ได้เปิดเผยจากแหล่งข่าวในกระทรวงเกษตรและวงการสารเคมีการเกษตรว่า ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรกำลังดำเนินการอนุญาตให้ขึ้นทะเบีย...
ลำดับผลไม้พิษ
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN)ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้
18 August 2557
นายพชร แกล้วกล้า ผู้ประสานงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนด้านอาหาร กล่าวว่า ไทยแพนและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้มีการสุ่มตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรต...
ปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชยังไม่คลี่คลาย เกษตรกร 1 ใน 3 เสี่ยงสารพิษเกินมาตรฐาน
26 February 2557
กรุงเทพ-20 กุมภาพันธ์ 2557  ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจัดประชุมวิชาการเตือนภัยสารเคมีประจำปี 2557 โดยมีนักวิชาการ หน่วยงานของรัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการเข้าร่วมมากกว่...
ซีพีกับระบบอาหารไทย
29 April 2558
นับตั้งแต่เริ่มกิจการค้าขายเมล็ดพันธุ์ผักของร้านเจียไต้ บนถนนทรงสวัสดิ์ ย่านทรงวาด เมื่อปี 2464  บัดนี้ เจียไต๋หรือเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้กลายเป็นบรรษัทข้ามชาติที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภ...
ยักษ์ใหญ่การเกษตรโลก
26 April 2558
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ยารา(นอรเวย์) ซินเจนทา(สวิตเซอร์แลนด์) และมอนซานโต้(สหรัฐ) คือยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช แ...
สอบได้หรือสอบตก? ประเมินผลงานด้านการเกษตรในรอบ 6 เดือนรัฐบาล คสช.
19 April 2558
มูลนิธิชีววิถี(BIOTHAI)ประเมินผลงานเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรของรัฐบาลคสช.สอบตก โดยให้คะแนนอยู่ที่ระดับ 3.9 จาก 10 คะแนน โดยหัวข้อที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ นโยบายเกี่ยวกับจีเอ็มโอ/พืชอาหารสัตว์ การแก้ปัญหาเรื...
ไบโอไทย ชี้MOU ‘ซีพี-ส.ป.ก.’ ไม่ใช่ทางออก หนุนเกษตรกรปลูกข้าวโพดยั่งยืน
8 April 2558
วัน ที่ 8 เมษายน 2558 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิชีววิถี ชมรมนักข่าวสิ่งเเวดล้อม เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา เเละศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดเวทีเสวนา ‘ป...
สองทศวรรษพืชและอาหารจีเอ็มโอ ผลกระทบต่อสุขภาพและการต่อต้านของผู้บริโภค
20 February 2558
การถกเถียงเกี่ยวกับจีเอ็มโอ(genetically engineered organism) หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและอาหารดัดแปรพันธุกรรม (genetically engineered food)ปะทุขึ้นในสังคมไทยอีกครั้งหนึ่ง หลังจากอุตสาหกรรมอาหารส...
ความเห็นของคุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี(BIOTHAI) ต่อกรณีคำให้สัมภาษณ์เรื่องจีเอ็มโอของไคล์ฟ เจมส์ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ ISAAA
16 February 2558
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา ไคล์ฟ เจมส์ ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Application) ได้เข้าพบกับปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา...
ภาคประชาสังคมจับตาการผลักดันกฎหมายจีเอ็มโอผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอื้อบรรษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติ
21 January 2558
กรุงเทพ-21 มกราคม 2558 นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีวิถี ได้แถลงในการประชุมเพื่อวิเคราะห์ “ร่างพรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ....” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บร...
ผลประโยชน์ของจีเอ็มโอมีมูลค่ามหาศาลเกินกว่าจะประเมินได้
27 November 2557
หากใครควบคุมและผูกขาดเมล็ดพันธุ์ได้ นั่นหมายถึงการควบคุมระบบเกษตรและอาหารของประเทศและของโลกเอาไว้ในมือของตน "วิทยาศาสตร์" ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันจีเอ็มโอให้กลายเป็นที่ยอมรับของประชาชน...
ประชาสังคม-เกษตรกรไทยนับ 2,000 คนชุมนุมแสดงพลัง ชีวิตไม่สินค้า ทรัพย์สินทางปัญญาห้ามต่อรอง
19 September 2556
18 ก.ย. 2556 ที่ลานข่วงท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เครือข่ายภาคประชาชนกว่า 2,000 คน เครือข่ายเกษตรทางเลือก กลุ่มเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เครือข่ายงดเหล้า เครือข่ายผู้บริโภคและกลุ่...
ผลวิจัยชี้รัฐทบทวนเป้าหมายเอฟทีเอไทย-อียู หวั่นได้ไม่คุ้มเสีย เปิดทางต่างชาติผูกขาดพันธุ์พืช-สัตว์
17 September 2556
 มูลนิธิชีววิถีและสช.จัดเวทีรับฟังผลศึกษาผลกระทบจากการทำข้อตกลงเอฟทีเอไทย-อียู แนะรัฐควรทบทวรเป้าหมายและความคุ้มค่าของการเจรจา หวั่นเปิดช่องให้บริษัทข้ามชาติจดสิทธิบัตรและเข้าถึงทรัพยากร ทั้งเมล็ดพันธ...
ข้อมูลพื้นฐานการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหภาพยุโรป
10 September 2556
วิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปที่เริ่มปะทุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา จากชายขอบของสหภาพยุโรป หรืออียู (European Union – EU)   จนบัดนี้ลามเลยมาถึงย่านใจกลางอย่างฝรั่งเศสแล้ว ยังไม่มีใครกล้าฟันธงลงไปว่า นี่ค...
มูลนิธิชีววิถี
ชุมชนกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บทเรียนจากพื้นที่และข้อเสนอเชิงนโยบาย
6 January 2555
1. การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและผลกระทบต่อชุมชน การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นปรากฏเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นทุกที โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหา...
มูลนิธิชีววิถี
สมาชิกกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายความมั่นคงทางอาหารผนึกกำลังช่วยพี่น้องชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับภัยพิบัติจากน้ำท่วม
13 October 2554
หลังจากได้รับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนานเกือบ 2 เดือน และความช่วยเหลือจากหลายฝ่ายยังไม่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่ได้ สมาชิกกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้...
มูลนิธิชีววิถี
รณรงค์ “ลดโลกร้อน ต้องเปลี่ยนวิถีการผลิต เปลี่ยนวิถีการบริโภค”
3 April 2554
วันนี้ (3 เมย.54) ขบวนสามล้อถีบ ติดคำขวัญเรียกร้องให้ร่วมกันลดโลกร้อนอย่างจริงจังที่สาเหตุ และจักรยานกว่า 100 คัน พากันปั่นรณรงค์ไปตามถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่ปลายทางตึกสหประชาชาติ เพื่อเรียกร้องต่อ...
มูลนิธิชีววิถี
ข้อวิพากษ์ของภาคประชาสังคมต่อ “แผนแม่บทโลกร้อน” ของ สผ.
25 August 2553
แผนพัฒนาภาคใต้ และแผนพีดีพี เป็น ตัวการสำ คัญที่ทำ ลายฐานเศรษฐกิจ ทำ ลายฐานทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อมของชาวใต้ ที่ส่วนใหญ่ทำเกษตร ประมง ท่องเที่ยวมายาวนาน ชาวมาบตาพุด ชาวบ้านแม่เมาะและ อีกหลายพื้นที่กำล...

News