องค์กรที่กำลังผลักดันให้ประเทศไทยปลูกจีเอ็มโอ เช่น ISAAA, CropLife, Monsanto และสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ได้พยายามผลักดันให้ประเทศไทยปลูกพืชจีเอ็มโอให้สำเร็จภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหาร โดยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ISAAA ได้เข้าพบนายปีติพงษ์...
ข่าวเรื่องร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพถูกถอนออกจากการพิจารณาของสภาปฏิรูปฯ ได้รับความสนใจจากผู้คนในหลายภาคส่วน มีทั้งที่ชื่นชมและที่เสียดายที่กฎหมายนี้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ หลังจากนั้นก็มีคนวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุผลต่างๆ...
" ประชาธิปไตยทางอาหาร หมายถึงอำนาจในการให้ได้มาซึ่งอาหารที่หลากหลายตามวัฒนธรรม มีคุณค่า และปลอดภัย อยู่ในมือของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย ชุมชนท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ เกษตรกร แรงงาน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมือง...
(กรุงเทพฯ/11 ส.ค.58) จากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สภาธุรกิจสหรัฐฯ - อาเซียน (USABC) ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของไทย โดยได้ชักชวนเข้าร่วมเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (TPP) เสนอให้ไทยเป็นฮับเมล็ดพันธุ์ คัดค้าน พรบ.ยา...
เกิดอะไรขึ้น   เคยตั้งคำถามบ้างไหมว่า? อาหารที่เรากินมาจากไหน ใครผลิต ผลิตอย่างไร ไปจนถึงคนผลิตมีชีวิตเป็นอย่างไร เราตั้งใจ ตั้งโจทก์ ตั้งคำถามเหมือนกัน แต่มักตั้งกันว่า วันนี้กินอะไรกันดี แล้วเราก็ค้นคว้ากันน่าดู เปิดเวปเปิดเพจ...

ดาวน์โหลดเอกสารและวิดีโอ

News