คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ(กนศ.)ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินใจเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (TPP) ในเร็วๆนี้ ทั้งนี้โดยการสนับสนุนของกลุ่มอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ในประเทศหลายกลุ่ม...

นี่คือคำเตือนของอดีตรัฐมนตรีที่รู้เท่ากันการผูกขาดอาหารและยา นักวิชาการชั้นนำของประเทศที่เชี่ยวชาญกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การปรับปรุงพันธุ์พืช และทรัพยากรชีวภาพ ต่อกรณีที่กรมวิชาการเกษตรได้แก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 โดยเดินตามอนุสัญญา...

เป็นไปตามคาด การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 โดยกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เป็นการแก้ไขกฎหมายตามแนวทาง UPOV1991 ตอบสนองแรงผลักดันของสหรัฐอเมริกา...

ในขณะที่รัฐไทยและกลุ่มทุนล้าหลังกำลังหมกมุ่นกับการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจระยะสั้นจากถ่านหิน น้ำมัน เหมืองทอง โปแตช การผลิตพืชเชิงเดี่ยวเพื่อเป็นอาหารสัตว์ การผลิตสินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบเพื่อส่งออก ส่งผลกระทบทั้งทางสังคม และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ...

ก่อนการเจรจา “ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น" หรือ JTEPA รัฐบาลไทยคาดหวังว่าความตกลงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรต่างๆที่ส่งออกสินค้าไปยังญี่ปุ่น  แต่งานศึกษาล่าสุดพบว่า "ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (...
< ชีววิถีทัศน์
ทำไมประเทศไทยไม่ควรร่วม TPP ความตกลงผูกขาดทรัพยากรชีวภาพ
การเข้าร่วมใน “ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก” (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership – TPP) ซึ่งมีประเทศต่างๆ 12 ประเทศเข้าร่วม โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำนั้น จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย ประชาชนส่วนใหญ่ และต่อทรัพยากรชีวภาพของประเทศ มากกว่าผลประโยชน์ที่ประชาชนไทยจะได้รับ...
< รายงานพิเศษ
พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ความเป็นมาและหลักการสำคัญ
1.ทำไมประเทศไทยต้องมีการร่างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การค้าโลก ได้ลงนามนับตั้งแต่ปี 2538 เพื่อที่จะให้มีการออกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพันธกรณีที่มีในข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ทริปส์-TRIPs)...
< บทความ
9 เหตุผล หยุดพรบ.จีเอ็มโอ
พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี มี 9 ประเด็นสำคัญที่ชี้ว่า ผู้เสนอร่างกฎหมายนี้มีเจตนาที่ต้องการเปิดเสรีจีเอ็มโอ โดยไม่กำหนดผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนี้ ประเด็นที่ 1 ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ยึดหลักความปลอดภัยไว้ก่อน (Pre-Cautionary...
< แถลงข่าว
เมืองสุพรรณปักธง พันธุ์ข้าวประจำจังหวัด
มูลนิธิชีววิถี
วันนี้(18 มิ.ย. 2555)ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วม(MOU)ขึ้น  เนื้อหาเป็นความร่วมมือพัฒนาข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี โดย มูลนิธิข้าวขวัญ กลุ่มเกษตรกรชาวนา สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี...