สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแจงข่าวข้าวปนเปื้อนคลาดเคลื่อนข้อเท็จจริง

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรฯ ยืนยัน USFDA ไม่เคยขึ้นบัญชีดำผู้ส่งออกข้าวไทย พร้อมตั้งข้อสังเกตคนปล่อยข่าวจ้องทำลายความเชื่อมั่นคุณภาพข้าวส่งออก ด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ออกแถลงการณ์ผ่านสื่อ ย้ำเป็นการตรวจสอบตามขั้นตอนปกติ ในทุกกลุ่มสินค้าและทุกประเทศ ระบุเป็นเรื่องเดิมที่ผู้ส่งออกแก้ไขจนกลับสู่ภาวะปกติแล้ว...

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีองค์การอาหาร และยาของสหรัฐฯ ​(USFDA) กักสินค้าข้าวของไทย หลังตรวจพบการปนเปื้อนของสารกำจัดศัตรูพืช ในข้าวเหนียว และข้าวเหนียวดำ ว่า บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด ได้เข้าชี้แจง พร้อมได้รับการยืนยันจากกรมวิชาการเกษตร ว่าในไทยห้ามใช้สารดีดีอีมานานกว่า 10 ปีแล้ว และได้ทำการชี้แจงไปยังสหรัฐฯ​ จนเข้าใจจึงได้มีการส่งข้าวลอตดังกล่าวกลับคืนให้กับผู้ส่งออก โดยยังให้สิทธิ์ส่งออกข้าวไปจำหน่ายได้เช่นเดิม และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ส่งออกข้าวไทยรายใดโดนขึ้นบัญชีดำ หรือห้ามส่งข้าวไปสหรัฐฯ

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรฯ ยังกล่าวด้วยว่า กระบวนการตรวจสอบสินค้านำเข้าเป็นขั้นตอนตามปกติของทุกประเทศ และหากพบว่ามีการปนเปื้อนก็จะสั่งกัก หรือเรียกเก็บ และเรียกบริษัทผู้ส่งออกสินค้าเข้าชี้แจง หากพบการปนเปื้อน 5 ครั้งก็จะถูกขึ้นบัญชีดำ พร้อมกันนี้ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ข่าวที่เกิดขึ้นเป็นการจงใจปล่อยข่าว เพื่อทำลายตลาดและความเชื่อมั่นข้าวไทย โดยจะพยายามชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกฝ่าย และเร่งจัดระบบโซนนิ่ง เพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิต

นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรได้นำส่งรายงานการตรวจสอบตัวอย่างข้าวสารที่วางจำหน่ายในห้างค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าทั่วไป 40 ตัวอย่าง โดยไม่พบว่ามีสารเคมีตกค้างแต่อย่างใด

ด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีสหรัฐฯ กักกันข้าวที่นำเข้าจากไทย หลังตรวจพบการปนเปื้อนของสารเคมี  โดยระบุว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการนำเข้าข้าวไทยในสหรัฐฯ คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง โดยสมาคมฯขอชี้แจง ดังนี้ ผู้ส่งออกตรวจสอบข้าวอย่างเข้มงวดก่อนทำการส่งออกข้าวไปสหรัฐฯ หลังผ่านขั้นตอนของศุลกากร องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ(USFDA) จะสุ่มตรวจอีกครั้ง ตามปกติของระเบียบปฏิบัติ เพราะสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้มงวดในการตรวจสอบสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารนำเข้าค่อนข้างสูง โดยจะมีการออกระเบียบปฏิบัติในการเฝ้าระวังการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารอย่างต่อเนื่อง ดังประกาศ 2 ฉบับล่าสุดที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้

สำหรับประกาศ Import Alert 02-02 วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 (http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_2.html) กำหนดให้สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวที่นำเข้าจากจีน, ฮ่องกง, ไทย และฟิลิปปินส์ ซึ่งอาจมีสิ่งปนเปื้อน แต่ตามประกาศไม่พบรายชื่อผู้ส่งออกจากไทยทั้ง 46 ราย ถูกกักสินค้าเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ส่วนประกาศ Import Alert 99-08  วันที่ 29 มิถุนายน 2556 (http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_259.html) ทำกำหนดให้ตรวจสอบสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทุกชนิด ที่นำเข้าจากทุกประเทศทั่วโลก ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจากประกาศทั้ง 2 ฉบับ แสดงให้เห็นว่า USFDA เข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทุกชนิด ไม่เฉพาะเจาะจงข้าว และอาหารแปรรูปที่นำเข้าจากไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้น

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ยังชี้แจงต่อไปด้วยว่า กรณีการกักกันข้าวไทยที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2556 โดยเป็นสินค้าประเภทข้าวเหนียว จำนวน 5.765 ตัน ที่ถูกส่งกลับมายังประเทศไทย  แม้ว่าจะมีการตรวจพบและถูกกักกันแล้ว แต่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ส่งออกยังสามารถส่งออกข้าวชนิดเดียวกันไปยังสหรัฐฯ ได้เช่นเคย แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข โดยให้  USFDA ตรวจสอบสารตกค้างทุกครั้ง แต่ก็ไม่พบการปนเปื้อนใดๆ อีก จึงได้รับอนุญาตให้ผ่านพิธีการนำเข้าได้ โดยเป็นระเบียบปฏิบัติมาตรฐานของผู้มีประวัติถูกกีดกัน ที่จะต้องถูกตรวจสอบสินค้าหลายๆ ครั้งจนกว่า USFDA จะมั่นใจว่าปราศจากการปนเปื้อน

อย่างไรก็ตาม บริษัท ยูนิเวอร์แซลไรซ์ จำกัด เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่รายหนึ่งที่ส่งสินค้าไปจำหน่ายที่สหรัฐฯ คิดเป็นจำนวนมากถึง 500 ตู้ หรือประมาณ 10,500 ตัน ซึ่งในจำนวนนี้ตรวจพบว่ามีสารปนเปื้อนเพียง 5.675 ตัน หรือ 0.05%​ ของยอดส่งออกทั้งหมด ดังนั้น สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จึงมีความจำเป็นต้องชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมั่นใจในคุณภาพของข้าวไทย

สำหรับสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกข้าวอันดับ 1 ของข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว โดยในปี 2554 สหรัฐฯนำเข้าข้าวจากไทย 393,618 ตัน และในปี 2555 นำเข้าข้าวจากไทย 361,722 ตัน คิดเป็น 5%​ ของปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งหมด สำหรับในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้มียอดส่งออกข้าวไทยไปสหรัฐฯแล้ว 160,974 ตัน คิดเป็นมูลค่า 5,623 ล้านบาท เพิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 17% ​ในเชิงปริมาณ และเพิ่มขึ้น 19% ​ในเชิงมูลค่า

แหล่งข่าว: 

คำชี้แจง

เนื้อหาข่าวที่รวบรวมในเว็บไซต์นี้ เป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด