เลี้ยงหมูพันธุ์สามสายเลือด ปลอดสารเร่ง-ส่งป้อนลาว

นายคงฤทธิ์ กุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการประกวดศิษย์เก่าของสถาบันในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประสบความสำเร็จในด้านการประกอบอาชีพ และยกระดับมาตรฐานอาชีพการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยรวม เพื่อเข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปรากฏว่าในปีการศึกษา 2545 ที่ผ่านมา บุคคลที่ได้รับรางวัลคือ นางทัศณีย์ นัยกุล อายุ 42 ปี เจ้าของไชยกุลฟาร์ม ผลิตและจำหน่ายหมูพันธุ์สามสายเลือด ในพื้นที่ 9 ไร่ ของอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร เป็นผู้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าแห่งเกียรติยศระดับชาตินี้

นางทัศณีย์เผยว่า พื้นที่ในการทำการเกษตรมีทั้งสิ้น 20 ไร่ แต่นำมาใช้ทำฟาร์มเลี้ยงหมูจำนวน 9 ไร่ เริ่มต้นในปี 2539 มีแม่พันธุ์ 5 ตัว และพ่อพันธุ์ 1 ตัว โดยได้ค่อยๆ ขยายพันธุ์ การเลี้ยงเริ่มจากใช้พ่อพันธุ์ลาร์สไวน์ผสมกับแม่พันธุ์แลนเลดส์ เมื่อได้ลูกแล้วจึงเลี้ยงบำรุงลูกหมูที่เป็นเพศเมีย เพื่อใช้เป็นแม่พันธุ์สำหรับการนำมาผสมกับพ่อพันธุ์ดูรอกค์ อีกขั้นตอนหนึ่ง เพื่อให้ได้ลูกหมูออกมาเป็นพันธุ์สามสายเลือด จะให้ความอดทนโตเร็วน้ำหนักดี จนปัจจุบันมีแม่พันธุ์ 120 ตัว พ่อพันธุ์ 9 ตัว หมุนเวียนให้ลูกหมูเดือดละประมาณ 240 ตัว รวมในขณะนี้มีหมูเลี้ยงหมุนเวียนเพื่อการจำหน่ายในฟาร์มประมาณเกือบ 1,000 ตัว และยังเป็นศูนย์การฝึกงานภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

นางทัศณีย์กล่าวว่า การเลี้ยงหมูพันธุ์สามสายเลือดนั้น จะยึดหลักวิธีธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ไม่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดง และใช้สารสมุนไพรในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับหมูบางชนิด เช่น ยาแก้โรคท้องร่วงในหมูจะใช้ยาธาตุ 4 ซึ่งเป็นยาสมุนไพร ผลิตโดยนายเพชร ไชยกุล ผู้เป็นพ่อ สามารถใช้รักษาโรคท้องร่วงในหมูได้เป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่นิยมของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทั่วไป เนื่องจากราคาถูกได้ผลดีไม่มีสารตกค้าง ลูกหมูที่ผลิตได้ในแต่ละเดือนจะจำหน่ายเป็นพันธุ์ลูกหมูให้กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจ 40% อีก 60% จะเลี้ยงเป็นหมูขุนเพื่อจำหน่ายในตลาด

สำหรับผู้วางแผนด้านการตลาดคือนายประจักษ์ นัยกุล สามี แต่ตลาดใหญ่จะอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากยังต้องอาศัยเทคนิคการผลิตหมูพันธุ์จากประเทศไทย จึงไม่ค่อยมีปัญหาด้านการตลาดแต่ประการใด รวมทั้งราคาที่จำหน่ายในประเทศลาวนั้นเมื่อรวมต้นทุนการขนส่ง ก็ยังนับว่าขายได้ราคากว่าที่ขายอยู่ภายในประเทศ

นายวันชัย สุทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เผยว่า การเลี้ยงหมูตามรูปแบบของไชยกุลฟาร์ม ที่อ.เลิงนกทา ของนางทัศณี ซึ่งได้รับรางวัลเข็มพระราชทานในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นระดับชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร นับเป็นต้นแบบของการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยรวม โดยเฉพาะเป็นการเลี้ยงที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค ไม่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดง หรือสารเคมีอื่นๆ แต่จะใช้สมุนไพรตามที่จำเป็นเท่านั้น ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ส่วนหนึ่ง และยังสามารถส่งออกจำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้ด้วย สอดคล้องกับนโยบายจ.ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ ของนายสุธี มากบุญ ผู้ว่าฯซีอีโอ ดังนั้น รางวัลสำหรับนางทัศณีย์ที่ได้รับ จึงสมเกียรติและมีคุณค่าอย่างยิ่ง นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัว ท้องถิ่น จังหวัด และประเทศไทย ซึ่งน้อยคนนักที่จะเดินมาถึงจุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จในเส้นทางสายนี้ได้

หมวดหมู่ข่าว: 
แหล่งข่าว: 

คำชี้แจง

เนื้อหาข่าวที่รวบรวมในเว็บไซต์นี้ เป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด