ไทยพบ"ต้นดองดึง"ต้านมะเร็ง-เกาต์

ศ.ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้ทำการวิจัยและพัฒนาสารที่ใช้เป็นยาและกระบวนการสังเคราะห์ยาต้านมะเร็งแบบใหม่ เปิดเผยว่า พบว่ามีสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เรียกว่า "ต้นดองดึง" มีสารชนิดหนึ่งที่สามารถยับยั้งการแบ่งเซลล์ได้ และที่สำคัญในปัจจุบันมีการนำต้นดองดึงมาใช้รักษาโรคเกาต์อยู่แล้ว และคณะวิจัยได้พยายามนำสารโคลซิซีนที่มีอยู่ในต้นดองดึง มาปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่จนสำเร็จ แล้วนำไปทดสอบฤทธิ์กับมะเร็งท่อน้ำดี พบว่าสารที่สังเคราะห์ขึ้นบางตัวมีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งเซลล์ ได้ดีกว่าสารตัวแม่ถึง 30 เท่า ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบในเรื่องพิษวิทยา

ศ.ดร.สมศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่ามีสารอีกกลุ่มที่สามารถที่จะพัฒนาเป็นยาต่อไปได้ คือสารเมลารินที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถยับยั้งการแบ่งเซลล์มะเร็ง และบำบัดการดื้อยาของมะเร็งได้ แต่การนำสารดังกล่าวมาผลิตเป็นยารักษาโรคมะเร็งต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะ แต่อย่างน้อยก็สามารถช่วยร่นระยะเวลาเป็นอย่างมาก เพราะสามารถเริ่มต้นจากการสังเคราะห์สารที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นยาได้ ทำให้งานวิจัยดำเนินไปได้เร็วขึ้น

แหล่งข่าว: 

คำชี้แจง

เนื้อหาข่าวที่รวบรวมในเว็บไซต์นี้ เป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด