วิถีเกษตรกรรมยั่งยืนวิถีการพัฒนาฝ่าวิกฤติ

การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในสังคมไทย ก้าวมาสู่จุดที่ต้องการการพัฒนาและยกระดับความรู้

ชื่อผู้แต่ง: 
อารีรัตน์ กิตติศิริ นิรมล ยุวนบุณย์ นาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย วรันธรณ์ แก้วทันคำ นภวรรณ งามขำ
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
จำนวนหน้า: 
189
ผู้จัดพิมพ์: 
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์: 
July 2008
รหัสหนังสือ: 
9786169040057