วิถีเกษตรกรรมยั่งยืนวิถีการพัฒนาฝ่าวิกฤติ

การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในสังคมไทย ก้าวมาสู่จุดที่ต้องการการพัฒนาและยกระดับความรู้

สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
จำนวนหน้า: 
189
ผู้จัดพิมพ์: 
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์: 
July 2551
รหัสหนังสือ: 
9786169040057