มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ไต้หวัน (China Medical University, Taiwan) พบสารสกัดเฮสเปอริดิน (Hesperidin) และเฮสเปอเรติน(Hesperetin) จากเปลือกส้มป้องกันและลดการติดเชื้อโควิท19 ได้...

คณะนักวิจัยชาวบราซิล นำโดย Carla Monteiro Leal จาก Universidade Federal do Rio de Janeiro มหาวิทยาลัยชั้นนำของบราซิล ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเมื่อเร็วๆนี้ใน วารสาร Revista Brasileira de Farmacognosia...

หากคาดการณ์ว่าคนไทยจะติดเชื้อไวรัสครั้งนี้อย่างน้อย 15% คาดว่าตลาดของยาฟ้าทะลายโจรจะมีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท และหากสถานการณ์เป็นเหมือนกับที่แพทย์บางท่านทำนายว่าในช่วง 3 เดือนข้างหน้าจะมีคนไทยครึ่งหนึ่งติดเชื้อหรือเสี่ยงว่าจะติดเชื้อ...

เลขาธิการใหญ่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ดร.เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส (Tedros Adhanom Ghebreyesus) แถลงข่าวความร่วมมือครั้งสำคัญของโลกเพื่อทดลองยาใหม่ 3 ชนิด ได้แก่ อาเทซูเนต (artesunate) สารสกัดของโกฐจุฬาลัมภา (Artemisia annua)...

Batu Özlüşen และคณะ ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ซึ่งเป็นการรวบรวมผลการศึกษาทั้งหมดเกี่ยวกับยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อหาข้อสรุป โดยได้เผยแพร่บทความเรื่อง  Effectiveness of favipiravir in COVID-19: a live...
< ชีววิถีทัศน์
ยักษ์ใหญ่การเกษตรโลก
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ยารา(นอรเวย์) ซินเจนทา(สวิตเซอร์แลนด์) และมอนซานโต้(สหรัฐ) คือยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ์ ตามลำดับ เจริญโภคภัณฑ์แม้มีสัดส่วนครอบครองตลาดอาหารสัตว์ 3.4 เปอร์เซ็นต์...
< รายงานพิเศษ
พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ความเป็นมาและหลักการสำคัญ
1.ทำไมประเทศไทยต้องมีการร่างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การค้าโลก ได้ลงนามนับตั้งแต่ปี 2538 เพื่อที่จะให้มีการออกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพันธกรณีที่มีในข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ทริปส์-TRIPs)...
< บทความ
การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุ์พืชไทย
1.กฎหมายคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 เพื่อให้เป็นไปตามพันธะกรณีที่มีต่อองค์การค้าโลก ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า...
< แถลงข่าว
ภาคประชาสังคมค้านแก้ไข พ.ร.บ.พันธุ์พืชเอื้อประโยชน์บริษัทเมล็ดพันธุ์
มูลนิธิชีววิถี
ผอ.มูลนิธิชีววิถี (BioThai) ระบุการแก้ไข พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2542 เอื้อประโยชน์บรรษัทเมล็ดพันธุ์และละเมิดสิทธิเกษตรกรอย่างร้ายแรง ชี้ร่างกฎหมายใหม่เขียนขึ้นมาโดยมีสาระคัญเหมือนกับสนธิสัญญายูพอฟ (UPOV1991) ซึ่งการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรปพยายามบีบบังคับให้ไทยเข้าเป็นภาคีทั้งๆ...