cptpp

หัวข้อ วันที่ อ่าน
ระวังทุนใหญ่ ฮุบสายพันธุ์ ผูกขาดยาฟ้าทะลายโจร 18 สิงหาคม 2564 80 ครั้ง
UPOV1991 กับดัชนีราคาและความมั่นคงทางอาหาร 15 มิถุนายน 2564 41 ครั้ง
จับยา กนศ. 7 เมษา ด้วยผลประโยชน์อะไร พวกเค้าจึงยินยอมเอาชีวิตเกษตรกรเข้าแลก 31 มีนาคม 2564 32 ครั้ง
เกษตรกรอาการหนักกระทบพันธุ์พืช พืชไร่ สมุนไพร สุกร สินค้าจีเอ็มโอ 25 กรกฎาคม 2563 1,571 ครั้ง
แกะรอยไอ้ (อี) โม่ง ลักหลับพาไทยเข้าเป็นภาคี UPOV1991 24 กรกฎาคม 2563 1,609 ครั้ง
ผลกระทบการเข้าร่วม CPTPP/UPOV1991 กรณีพันธุ์ข้าว 6 กรกฎาคม 2563 630 ครั้ง
CPTTP ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร 6 กรกฎาคม 2563 515 ครั้ง
บรรษัทเมล็ดพันธุ์จะผูกขาดพันธุ์พืชถ้าไทยเข้าร่วม CPTPP 21 มิถุนายน 2563 577 ครั้ง
วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ กับเส้นทางอาหารที่อาจเปลี่ยนไปหากไทยเข้าร่วม CPTPP 15 มิถุนายน 2563 538 ครั้ง
สมคิดผลักเต็มสูบ CPTPP 12 กุมภาพันธ์ 2563 4,071 ครั้ง
Subscribe to cptpp