Biothai Book

ปกหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้า สถานะsort descending
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล พฤศจิกายน 2547 445 มีจำหน่าย ติดต่อที่ 02-9853838
แก้วตา ธัมอิน 77 มีจำหน่าย ติดต่อที่ 02-9853838
วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ พฤษภาคม 2552 53 มีจำหน่าย ติดต่อที่ 02-9853838
โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน 37 มีจำหน่าย ติดต่อที่ 02-9853838
เดชา ศิริภัทร พฤษภาคม 2551 307 มีจำหน่าย ติดต่อที่ 02-9853838
กฤษฏา บุญชัย, บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ 99 มีจำหน่าย ติดต่อที่ 02-9853838
กลุ่มติดตามบรรษัท(Corpwatch-Thailand) พฤศจิกายน 2553 155 มีจำหน่าย ติดต่อที่ 02-9853838
วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ กรกฎาคม 2554 320 มีจำหน่าย ติดต่อที่ 02-9853838

Pages