สมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2561

 

 

การจัดการอาหารโรงเรียนและชุมชน

และตลาดทางเลือกเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจท้องถิ่น

9-10 มีนาคม 2561, สถาบันวิชาการทีโอที งามวงศ์วาน 17 , นนทบุรี

 


กำหนดการและรายละเอียด

เอกสารประกอบการประชุม

วิดีโอบันทึก