แถลงการณ์ เครือข่ายข้าวอินทรีย์อีสาน กรณีผลกระทบจากนโยบายรับจำนำข้าว ต่อการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์

มูลนิธิชีววิถี

จากการประชุมของเครือข่ายชาวนารายย่อยภาคอีสาน ที่มีความเห็นต่อสถานการณ์การพัฒนาระบบข้าวไทยในรัฐบาลปัจจุบัน 20 สิงหาคม 2555

เนื้อหา: