จำนำข้าว-ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อการเข้าใจอย่างง่าย

มูลนิธิชีววิถี

ฝ่ายข้อมูล มูลนิธิชีววิถี(ไบโอไทย)ได้ดำเนินการทำแผนภาพข้อมูล หรือ อินโฟกราฟฟิค เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นได้ง่ายขึ้น และสามารถดาวน์โหลดเพื่อเผยแพร่ต่อไปได้

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหา: