ซีพีกับเกษตรกรรมไทย

หนังสือที่วิเคราะห์บทบาทของบรรษัทเกษตรขนาดใหญ่ของประเทศ ต่อภาคเกษตรกรรมไทย

จำนวนหน้า: 
155
สถานะ: 
มีจำหน่าย ติดต่อที่ 02-9853838
ผู้จัดพิมพ์: 
มูลนิธิชีววิถี(ไบโอไทย)
ปีที่พิมพ์: 
พฤศจิกายน 2553
รหัสหนังสือ: 
9789742356651