บนเส้นทางการจัดการด้านอาหารเพื่อคนไทยทั้งมวล

บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาหารและแนวคิดการจัดการด้านอาหารเพื่อคนไทยของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ โดยประมวลจากศ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

จำนวนหน้า: 
124
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)
ปีที่พิมพ์: 
กันยายน 2555
รหัสหนังสือ: 
9789742443399