สิทธิบัตรยา:ยาใจคนรวย

หนังสือที่เล่าเรื่องข้อมูลการผูกขาดสิทธิบัตรยากรร

จำนวนหน้า: 
155
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์ โดยตัวท่านเอง
ผู้จัดพิมพ์: 
กลุ่มศึกษาปัญหายา(กศย.)
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
องค์การหมอไร้พรมแดน-เบลเยี่ยม(ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์: 
พฤศจิกายน 2550
รหัสหนังสือ: 
9749372808