นโยบายสาธารณะ FTA:กับดักหรือโอกาสทางการค้าของไทย

ความรุนแรงไม่สามารถที่จะเอาชนะด้วยการตอบโต้ด้วยความรุนแรง เหมือนกับการทำกรรมทำเวรอะไรก็แล้วแต่ จะตอบโต้ด้วยกรรมด้วยเวรไม่ได้

จำนวนหน้า: 
112
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่พิมพ์: 
ธันวาคม 2548
รหัสหนังสือ: 
974938220x