วิเคราะห์ความตกลงที่ถูกปกปิดเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น

เอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่นหรือชื่อที่ใช้เรียกอย่างเป็นทางการว่า ความร่วมมือเศษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น เป็นความตกลงที่ถูกผลักดันให้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

จำนวนหน้า: 
80
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่าย เนื่องจากหมด
ผู้จัดพิมพ์: 
กลลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA Watch)