FTA ผลกระทบต่อสุขภาพคนไทย จากการทำเขตการค้าเสรี

เครือข่ายด้านเอดส์ เป็นหนึ่งในจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก FTA เช่นกัน

จำนวนหน้า: 
43
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่าย เนื่องจากหมด
ผู้จัดพิมพ์: 
โรงพิมพ์ แปลน พริ้นติ้ง 346 ซ.ไสวสุวรรณ ถ.ฎร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
ปีที่พิมพ์: 
กรกฎาคม 2547
รหัสหนังสือ: 
9745231104