แนวคิดของคนที่สนใจฅน

นักพัฒนาสังคมต้องฟังเสียงเครื่องหมายแห่งกาลเวลาเพราะในเครื่องหมายนี้ มีสารจากพระเป็นเจ้าอยู่

จำนวนหน้า: 
130
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา
ปีที่พิมพ์: 
มกราคม 2543