ทรัพยาการชีวถาพอาเพศ การย่ำยีพันธุกรรมและการต่อสู้ของชุมชน

เป็นหัวข้อแห่งอนาคต แต่เราต้องต่อสู้ในปัจจุบัน ถ้าเราไม่มีข้อมูล ไม่มีการเผยแพร่ ไม่มียุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง ไม่มีชุมชนมาร่วมมือ เราจะแพ้จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง

จำนวนหน้า: 
56
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่าย เนื่องจากหมด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
ปีที่พิมพ์: 
ธันวาคม 2541
รหัสหนังสือ: 
9747092891