พลังรากหญ้าพลังแผ่นดิน

เรารู้ว่าจะฟื้นฟูบูรณะอีสานไปสุ่ดุลยภาพได้อย่าไร ดุลยภาพระหว่างสรรพสิ่ง คือความเป็นปกติ

จำนวนหน้า: 
226
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
กองทุนภูมิปัญญาชาวบ้านภาคอีสาน
ปีที่พิมพ์: 
มกราคม 2545