เกษตรกรรมทางเลือก

หนทางรอดของเกษตรกรรมไทย ได้รับความสนใจอย่างสูงทั้งจากผู้สนใจทั่วไปและสถาบันการศึกษาต่างๆ

จำนวนหน้า: 
202
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
พิมพ์ดี 8032694-7
รหัสหนังสือ: 
9748963152