พันธกรรมข้าว

นักวิชาการเห็นพ้องต้องกันว่า ข้าวที่มนุษย์ปลูก พัฒนามาจากข้าวป่าแต่พัฒนามาอย่างไรนั้น เป็นประเด็นถกเถียงกันไม่จบ

จำนวนหน้า: 
136
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
พิมพ์ดี 8032694-7
รหัสหนังสือ: 
9748963772