กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย

การพัฒนาเทคโนโลยีภาพของไทยมีศักยภาพสูง

จำนวนหน้า: 
26
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ