ข่ายใยแห่งแรงต้าน

ใช้ข่ายใยเพื่อเก็บเกี่ยวผลิตผลที่ธรรมชาติประทานเพื่อประทังชีพ

จำนวนหน้า: 
250
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลสภาวะอุตสาหกรรม
ปีที่พิมพ์: 
กันยายน 2547
รหัสหนังสือ: 
9749248686