การสร้างพัฒนาความรู้โดยภาคสังคม

การวิจัยคือ การค้นหาสาวลงลึกในเรื่องที่อยากรู้

จำนวนหน้า: 
40
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
ฝ่ายสนับสนุนและประสานงานวิจัย มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน
ปีที่พิมพ์: 
พฤศจิกายน 2546