ความหลากหลายทางชีวภาพกับเกษตรกรรมยั่งยืน

ระบบนิเวศของประเทศในเขตหนาวหรือเขตอบอุ่นแตกต่างไปจากประเทศไทย

จำนวนหน้า: 
29
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย
ปีที่พิมพ์: 
ตุลาคม 2545
รหัสหนังสือ: 
9749072952