ลงนามเพื่อล่มสลาย

ลงนามเพื่อล่มสลาย ข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับผลกระทืบต่อทรัพยากรชีวภาพ สิทธิเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมไทย

จำนวนหน้า: 
163
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
คณะกรรมการจัดงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืน
ปีที่พิมพ์: 
พฤศจิกายน 2547
รหัสหนังสือ: 
9749266072