ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย

ข้อสังเกตต่างๆไม่ว่าจะเป็น กระบวนการเร่งรัด รีบร้อน และร้อนรนอย่างไม่โปร่งใส

จำนวนหน้า: 
445
สถานะ: 
มีจำหน่าย ติดต่อที่ 02-9853838
ผู้จัดพิมพ์: 
กลลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA Watch)
ปีที่พิมพ์: 
พฤศจิกายน 2547
รหัสหนังสือ: 
9749264363