เขื่อนข้ามพรมแดนทุนข้ามชาติ

สิ่งสำคัญ คือ การตระหนักว่าเรามีทรัพยากรจำกัด เราไม่สามารถสร้างเขื่อน สร้างโรงไฟฟ้า

จำนวนหน้า: 
96
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
ปีที่พิมพ์: 
กุมภาพันธ์ 2546
รหัสหนังสือ: 
9786167120443