พิธีสารคาร์ตาเฮนา

จำนวนหน้า: 
98
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์: 
มิถุนายน 2544
รหัสหนังสือ: 
9748843211