เกษตรกรรมยั่งยืนนโยบายการเกษตรเพื่อสุขภาพ

ให้ความสนใจในเรื่อง การเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพ

จำนวนหน้า: 
42
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
เครือข่ายสาขานโยบายการเกษตรและชนบท
ปีที่พิมพ์: 
มกราคม 2546
รหัสหนังสือ: 
9742990808