พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์พืช

ให้ควรให้มีกฎหมายว่าด้วยความคุ้มคองพันธ์พืช

จำนวนหน้า: 
30
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักคุ้มครองพันธ์พืชแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีที่พิมพ์: 
มกราคม 2542