พิษภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

เป็นกระบวนการจัดประชุมที่ให้ทุกฝ่ายได้ร่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างใช้ปัญยาและสมานฉันท์การนำไปสู่การมีสุขภาพแห่งชาติ

จำนวนหน้า: 
39
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
เครือข่ายสาขานโยบายการเกษตรและชนบท
ปีที่พิมพ์: 
มกราคม 2546
รหัสหนังสือ: 
9742990824