ข้าวอินทรีย์

จากการที่เรากินข้าวกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
จนเป็นความเคยชิน
ทำให้หลายคนลืมคิดไปว่า
ในเมล็ดข้าวจะมรวารเคมีใด
ตกค้างอยู่บ้างจากกระบวนการผลิต
ยิ่งเรากินข้าวกันเป็ฯประจำนานนับปีเช่นนี้
ร่างการเราจะสะสมสารเคมีเข้าไปมากมายเพียงใด
จะมีผลข้างเคียงหรือเกิดอันตรายอย่างไรบ้าง

จำนวนหน้า: 
72
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์: 
สิงหาคม 2546
รหัสหนังสือ: 
97491550147