เกษตรอินทรีย์

เป็นมาตรฐานหลังเกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรีย์

จำนวนหน้า: 
42
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์กรีนเนท
ปีที่พิมพ์: 
สิงหาคม 2544
รหัสหนังสือ: 
9748853616