ปล้น ผลิตผล

การทำลายล้างที่บรรษัทข้ามชาติกระทำต่อระบบอาหารและเกษตรรวมถึงการเคลี่ยนไหว

จำนวนหน้า: 
146
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง จำกัด
ปีที่พิมพ์: 
ธันวาคม 2544
รหัสหนังสือ: 
9749008405