เอ็นจีโอ นักพัฒนาระดับรากหญ้า พันธุ์ที่สังคมขาดไม่ได้

สังคมไทยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญด้วยสันติวิธี การเปลี่ยนแปลงนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวง

จำนวนหน้า: 
183
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
ปีที่พิมพ์: 
กุมภาพันธ์ 2545
รหัสหนังสือ: 
9749012461