การจัดการ ความรู้

เป็นการจัดการเพื่อเอื้อให้เกิดความรู้ใหม่ด้วยความพยายามที่จะใช้ความรู้ที่มีอยู่และประสบการณ์

จำนวนหน้า: 
148
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักงานปลัดทบวงมหาลัย
ปีที่พิมพ์: 
มิถุนายน 2546
รหัสหนังสือ: 
9749524969