เกษตรกรรมทางเลือกเครือข่ายประชาสังคมเพื่อพึ่งตนเอง

แนวคิดประชาสังคมได้รับการนำเสนอในสังคมไทย และถูกนำไปใช้เป็นแนวทางสำคัญในการทำงาน

จำนวนหน้า: 
94
สถานะ: 
มีจำหน่าย ติดต่อที่ 02-9853838
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ปีที่พิมพ์: 
มิถุนายน 2545
รหัสหนังสือ: 
9745064165