ผลกระทบการค้าเสรีในบริบทเศรษฐกิจและการศึกษาของไทย

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสัมมนาครั้งนี้ ดังที่ท่านได้ทราบแล้ว

จำนวนหน้า: 
534
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์: 
มกราคม 2553
รหัสหนังสือ: 
9786167407029