เอฟ ที เอ ไทย-สหรัฐ อุตสาหกรรมยาในประเทศ

ศึกษา วอเคราะห์ถึง สถานภาพ ศักยภาพ และขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยาชื่อสามัญของประเทศไทย

จำนวนหน้า: 
129
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
รองศาสตราจารย์ ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์ และคณะ
ปีที่พิมพ์: 
เมษายน 2550
รหัสหนังสือ: 
9879740318996