จากปฏิวัติเขียวสู่พันธุวิศวกรรม:บทเรียนสำหรับอนาคตเกษตรกรรมไทย

จำนวนหน้า: 
334
สถานะ: 
มีจำหน่าย ติดต่อที่ 02-9853838
ผู้จัดพิมพ์: 
มูลนิธิชีววิถี(ไบโอไทย)
ปีที่พิมพ์: 
มิถุนายน 2551
รหัสหนังสือ: 
9741044550