สิทธิบัตร ครอบครองสรรพชีวิต

ชมคลิปความยาว 9 นาที เพื่อย้อนรอยการเริ่มต้นจดสิทธิบัตรในเนื้อเยื่อมนุษย์ในสหรัฐ ความพยายามในการยึดครองข้าวหอมมะลิผ่านการจดสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิตเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว กระบวนการดังกล่าวยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นในปัจจุบัน ผ่านการแก้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชให้เป็นไปตาม UPOV1991 ซึ่งเป็นการให้สิทธิผูกขาดแก่บรรษัทเมล็ดพันธุ์ใกล้เคียงกับกฎหมายสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการเข้าร่วมความตกลง CPTPP

เนื้อหา: