ความจริงเรื่อง GMOs : มายาคติ การผูกขาดในนามของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

จำนวนหน้า: 
53
สถานะ: 
มีจำหน่าย ติดต่อที่ 02-9853838
ผู้จัดพิมพ์: 
มูลนิธิชีววิถี(ไบโอไทย)
ปีที่พิมพ์: 
พฤษภาคม 2552