เส้นทางเกษตรกรรมยั่งยืน : เดชา ศิริภัทร

รวบรวมงานเขียนจากอดีตถึงปัจจุบัน)

จำนวนหน้า: 
307
สถานะ: 
มีจำหน่าย ติดต่อที่ 02-9853838
ผู้จัดพิมพ์: 
มูลนิธิชีววิถี(ไบโอไทย)
ปีที่พิมพ์: 
พฤษภาคม 2551
รหัสหนังสือ: 
9786169057024