ปฏิรูปเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหาร : บทวิเคราะห์และปฏิบัติการทางนโยบาย

มีทั้งหมด 6 ภาค คือ พันธุ์พืชและทรัพยากรชีวภาพ สารเคมีเกษตร เอฟทีเอกับเกษตรกรรมไทย ทางเลือกเกษตรกรรมและอาหาร ข้อเสนอทางนโยบาย ขบวนการประชาชน

จำนวนหน้า: 
320
สถานะ: 
มีจำหน่าย ติดต่อที่ 02-9853838
ผู้จัดพิมพ์: 
มูลนิธิชีววิถี(ไบโอไทย)
ปีที่พิมพ์: 
กรกฎาคม 2554
รหัสหนังสือ: 
9789743508615