ความมั่นคงทางอาหาร/ที่ดิน

หัวข้อ วันที่ อ่าน
ด่วน เกิดโรคระบาดกล้วยหอมเขียว 15 มิถุนายน 2562 7 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2562 10 มิถุนายน 2562 174 ครั้ง
กำหนดการสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2562 4 มิถุนายน 2562 703 ครั้ง
อะไรหายไปในร่างพรบ.ข้าว 25 กุมภาพันธ์ 2562 448 ครั้ง
ร่างพรบ.ข้าวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร 20 กุมภาพันธ์ 2562 371 ครั้ง
อนาคตของค้าปลีก 28 พฤศจิกายน 2561 91 ครั้ง
ร่างพรบ.เกษตรกรรมยั่งยืน 23 กรกฎาคม 2561 3,136 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2561 7 มีนาคม 2561 1,899 ครั้ง
กำหนดการสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2561 7 มีนาคม 2561 1,243 ครั้ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 28 มกราคม 2560 5,078 ครั้ง

Pages

Subscribe to ความมั่นคงทางอาหาร/ที่ดิน